CARICATURES

Mahatama Gandhi
PMs of India
Jawahar lal Nehru
Lal Bahadur Shashtri
Indira Gandhi
Morarji Desai
Charan Singh
Rajiv Gandhi
V P Singh

Chandershekhar
P V N Rao
Deve Gowda
I K Gujral
A B Vajpai
Manmohan Singh

Bollywood Stars
Shahrukh Khan
Shatrughan Sinha
Vinod Khanna
Amitanh Bachchan